Seznam profesorjev

23. 9. 2014
Slavka Breznikar
Profesorica slovenščine
Profesorica slovenskega jezika v programu ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in trgovec.
Sabina Cilenšek
Profesorica nemščine
Profesorica nemškega jezika v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.
Katja Cimermančič
Profesorica matematike
Profesorica matematike v programih ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.
Božo Gašperšič
Profesor geografije in pomočnik ravnateljice
Profesor geografije v programu ekonomska gimnazija. Pomočnik ravnateljice.
Violeta Gerden
Profesorica zgodovine in geografije.
Profesorica zgodovine v programih ekonomski tehnik, medijski tehnik in ekonomska gimnazija in profesorica geografije v programu medijski tehnik.
Klavdija Giodani
Profesorica psihologije in svetovalna delavka
Profesorica psihologije v programih ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik ter šolska svetovalna delavka.
Mojca Grmovšek Kastelic
Profesorica nemščine
Profesorica nemškega jezika v programu ekonomski tehnik, medijski tehnik in ekonomska gimnazija.
Jure Hlača
Profesor športne vzgoje
Profesor športne vzgoje v programih trgovec, ekonomski tehnik, medijski tehnik in ekonomska gimnazija.
Lorena Ignaz
Profesorica športne vzgoje
Profesorica športne vzgoje v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.
Dejan Klančičar
Profesor biologije
Profesor biologije in naravoslovja v programu ekonomska gimnazija.
Martina Kočevar
Profesorica strokovnih predmetov v programu medijski tehnik
Profesorica tipografije in reprodukcije, grafičnih in medijskih procesov, grafičnih in reprodukcijskih sistemov v programu medijski tehnik.
Jasna Korbar
Profesorica kemije in stroovnih predmetov v programih trgovec in ekonomski tehnik
Profesorica kemije, POZ, UBŽ, UBT, UBD v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in medijski tehnik.
Aleksandra Kropin
Profesorica IKT in strokovnih predmetov v programih ekonomski tehnik in trgovec
Profesorica informacijsko-komunikacijske tehnologije, informatike, poslovne informatike, poslovnega bontona, upravljanja z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov v programih ekonomski tehnik, medijski tehnik, ekonomska gimnazija in trgovec.
Josipa Lajkovič
Profesorica strokovnih predmetov v programu medijski tehnik
Profesorica tipografije in reprodukcije ter grafičnih in medijskih procesov v programu medijski tehnik.
Marija Lekše
Profesorica strokovnih predmetov v programu ekonomski tehnik
Marjetka Lekše
Profesorica zgodovine in sociologije
Profesorica zgodovine, sociologije in psihologije prodaje v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in trgovec.
Nataša Malnar Bregar
Profesorica angleščine
Profesorica angleškega jezika v programu ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.
Erika Medle Semec
Profesorica nemščine in angleščine
Profesorica nemškega in angleškega jezika v programu ekonomski tehnik, medijski tehnik, ekonomska gimnazija in trgovec.
Jelko Moderc
Profesor angleškega jezika
Profesor angleškega jezika v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.
Damjana Možic
Profesorica angleščine
Profesorica nemškega jezika v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in medijski tehnik.
Mateja Nemanič
Profesorica strokovnih predmetov v programih ekonomski tehnik, trgovec in medijski tehnik
Srečko Paderšič
Profesor strokovnih predmetov v programu medijski tehnik
Profesor Medijskega oblikovanja, Izražanja s sliko in zvokom
Andreja Petrovič
Profesorica strokovnih predmetov v programu medijski tehnik
Profesorica medijskega oblikovanja, animacije v ravnini in prostoru in izražanja s sliko in zvokom v programu medijski tehnik.
Elizabeta Pintarič
Profesorica IKT in organizatorica praktičnega izobraževanja
Profesorica IKT v programu ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in medijski tehnik.
Lidija Pirc
Profesorica strokovnih predmetov v programu ekonomski tehnik in trgovec
Mojca Plut
Profesorica matematike
Profesorica matematike in fizike v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in medijski tehnik.
Zdenko Potočar
Profesor IKT in strokovnih predmetov v programu medijski tehnik
Profesor informatike, multimedijske produkcije in medijskega oblikovanja v medijskem tehniku in ekonomski gimnaziji.
Mojca Radešček
Profesorica slovenščine
Profesorica slovenščine in prodajnega sporazumevanja v programu ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.
Marica Ramovš
Profesorica slovenščine
Profesorica slovenščine v medijskem tehniku, ekonomskem tehniku, ekonomski gimnaziji in trgovcu.
Katarina Udovč
Profesorica matematike
Profesorica matematike v programih ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.
Nina Umek Lovrić
Profesorica strokovnih predmetov v programu medijski tehnik
Liljana Vovk
Profesorica slovenščine, knjižničarka
Kot knjižničarka se trudim širiti bralni virus med dijaki in učitelji ter jim približati čarobno moč gledališke umetnosti.
Cvetka Vodnik
Profesorica geografije, svetovalna delavka
Profesorica geografije v programih ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec, svetovalna delavka.
Karmen Virc
Profesorica strokovnih predmetov v gimnaziji
Profesorica ekonomije in podjetništva v ekonomski gimnaziji.
Jasmina Žagar
Profesorica strokovnih predmetov v programu medijski tehnik
Valerija Kranjc
Profesorica strokovnih predmetov v programu ekonomski tehnik in trgovec
Andrej Lapanje
Prof. športne vzgoje
Marjanca Jakše
Tamara Rifelj
Profesorica umetnosti in strokovnih predmetov v programu medijski tehnik
Profesorica likovne umetnosti, umetnosti, tipografije in reprodukcije, snemanja in montaže v programih ekonomska gimnazija in medijski tehnik.