O nas

24. 3. 2015

Ekonomska šola Novo mesto

sola_from_sky

Ekonomska šola Novo mesto je izredno razgibana šola, ki ima pestro ponudbo programov. Čeprav šola obstaja že 70 let, so naši programi prilagojeni sodobni mladini.

Da bi bilo življenje dijakov čim bolj razgibano, jim ponujamo izlete v tujino, strokovne ekskurzije po tujini in domovini, različne projekte, predavanja zunanjih strokovnjakov in ustvarjalne delavnice, na katerih lahko izrazijo svojo nadarjenost. Vsako leto organiziramo tudi večer talentov in tabor nadarjenih.

Za vse, ki si ne znajo predstavljati življenja brez kulture, organiziramo oglede gledaliških predstav, na šoli pa imamo tudi bralni in literarni krožek. Bodoči novinarji lahko svoj talent predstavijo v časopisu Ekonom lonc.

Ker se zavedamo, da imajo mladi veliko novih idej, spodbujamo delo dijaške skupnosti in z veseljem upoštevamo njihove predloge pri organizaciji življenja na šoli.

Pestrost ponujenih programov nam omogoča, da dijaki poleg teoretičnega znanja pridobijo tudi veliko praktičnih znanj za življenje. To pa je tudi vodilo naše šole, saj želimo, da so dijaki, ki končajo izobraževanje pri nas, razgledane osebnosti, pripravljene na vse izzive v življenju.

Ekonomska šola Novo mesto je šola s tradicijo, uspehi in ambicijami. Zato smo v izjavi o viziji šole zapisali: »Iz naše šole bodo odhajale široko izobražene, razgledane, kritične in humane osebnosti, z dobrim praktičnim znanjem in odličnimi temelji za nadaljnje izobraževanje.« Za uresničitev zapisane izjave o viziji šole pa skrbimo vsi zaposleni, ki se zavedamo našega poslanstva in pomena učiteljskega poklica.