Aktivi

4. 9. 2018

Vodje predmetnih aktivov v šolskem letu 2018/2019:

aktiv za slovenski jezik in umetnostno vzgojo Slavka Breznikar
aktiv učiteljev angleškega jezika Nataša Malnar Bregar
aktiv učiteljev nemškega jezika Erika Medle Semec
aktiv za matematiko Mojca Plut
aktiv za ekonomsko predmetno skupino Marjanca Jakše
aktiv družboslovja Violeta Gerden
aktiv za naravoslovje mag. Dejan Klančičar
aktiv za športno vzgojo Lorena Ignaz
aktiv za računalništvo in informatiko Aleksandra Kropin
medijski aktiv Anja Plut
kulturni koordinator mag. Liljana Vovk

Vodje aktivov delujejo na osnovi Letnega programa dela aktiva, ki je sestavni del Letnega delovnega načrta.

Vodje aktivov razrednikov

1. letnik Aleksandra Kropin
2. letnik Zdenko Potočar
3. letnik Mojca Plut
4. letnik Katarina Udovč

Vodje programskih učiteljskih zborov

Ekonomska gimnazija Mojca Plut
Ekonomski tehnik Aleksandra Kropin
Medijski tehnik Katja Cimermančič
Trgovec Katarina Udovč