Aktivi

30. 3. 2015

Vodje predmetnih aktivov v šolskem letu 2017/2018:

aktiv za slovenski jezik in umetnostno vzgojo Mojca Radešček
aktiv učiteljev angleškega jezika Damjana Možic
aktiv učiteljev nemškega jezika Mojca Grmovšek
aktiv za matematiko Katarina Udovč
aktiv za ekonomsko predmetno skupino Valerija Kranjc
aktiv družboslovja Cvetka Vodnik
aktiv za naravoslovje Dejan Klančičar
aktiv za športno vzgojo Jure Hlača
aktiv za računalništvo in informatiko Srečko Paderšič
medijski aktiv Katja Cimermančič
kulturni koordinator mag. Liljana Vovk

Vodje aktivov delujejo na osnovi Letnega programa dela aktiva, ki je sestavni del Letnega delovnega načrta.

Vodje aktivov razrednikov

1. letnik Aleksandra Kropin
2. letnik Mojca Plut
3. letnik Violeta Gerden
4. letnik Erika Medle Semec

Vodje programskih učiteljskih zborov

Ekonomska gimnazija Mojca Plut
Ekonomski tehnik Slavka Breznikar
Medijski tehnik Katja Cimermančič
Trgovec Katarina Udovč