Razredništvo

30. 3. 2015

Razredniki v šolskem letu 2018/19:

Razred/odd. Ime in priimek razrednika
1. 1. A ERIKA MEDLE SEMEC
2. 1. B LIDIJA PIRC
3. 1. C SREČKO PADERŠIČ
4. 1. D TAMARA RIFELJ
5. 1. E ALEKSANDRA KROPIN
6. 2. A KARMEN VIRC
7. 2. B MARJANCA JAKŠE
8. 2. C ZDENKO POTOČAR
9. 2. D LORENA IGNAZ
10. 2. E KLAVDIJA GIODANI
11. 3. A MOJCA PLUT
12. 3. B JASNA KORBAR
13. 3. C JURE HLAČA
14. 3. D JELKO MODERC
15. 3. E VALERIJA KRANJC
16. 4. A VIOLETA GERDEN
17. 4. B KATJA CIMERMANČIČ
18. 4. C MOJCA GRMOVŠEK KASTELIC
19 4. D KATARINA UDOVČ