Razredništvo

30. 3. 2015

Razredniki v šolskem letu 2017/18:

Razred/odd. Ime in priimek razrednika
1. 1. A KARMEN VIRC
2. 1. B ALEKSANDRA KROPIN
3. 1. C ZDENKO POTOČAR
4. 1. D LORENA IGNAZ
5. 1. E MARJANCA JAKŠE
6. 2. A MOJCA PLUT
7. 2. B JASNA KORBAR
8. 2. C JURE HLAČA
9. 2. D JELKO MODERC
10. 2. E VALERIJA KRANJC
11. 3. A VIOLETA GERDEN
12. 3. B KATJA CIMERMANČIČ
13. 3. C MOJCA GRMOVŠEK K.
14. 3. D KATARINA UDOVČ
15. 3. E LILJANA VOVK
16. 4. A SLAVKA BREZNIKAR
17. 4. B NATAŠA MALNAR BREGAR
18. 4. C TAMARA RIFELJ
19 4. D ERIKA MEDLE SEMEC