Svet staršev

22. 4. 2015
Razred IME IN PRIIMEK Razred IME IN PRIIMEK
1. A Andreja TOMŠE ZUPAN 3. A Zdravko KLEVIŠAR
1. B Anton GRUBAR 3. B Anton BRKOPEC
1. C Aleš PRIBOŽIČ 3. C Primož MIHELIČ
1. D Nataša POZDEREC 3. D Irena POTOČAR PAPEŽ
1. E Goran VRHOVAC 3. E Ivan PAVC
2. A Anka BLATNIK GORENC 4. A Marko BEZEG
2. B Tadeja SELAK 4. B Renata MEŽIČ
2. C Silvana POSTOLOV 4. C Andrej RAJK
2. D Mitja Šmajdek 4. D Žaklina ILIČ
2. E Srečko LINDIČ