Dokumenti in pravilniki

22. 4. 2015
Kako do nadomestne javne listine (spričevala)
Prenesi
Publikacija šole 2018/2019
Prenesi
Katalog interesnih dejavnosti
Prenesi
Letni delovni načrt 2018/2019
Prenesi
Katalog informacij javnega značaja
Prenesi
Zaključno poročilo komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v šol. L. 2016/2017
Prenesi

 

Pravila Ekonomske šole Novo mesto
Šolska pravila

Prenesi  

Šolska pravila ocenjevanja znanja
Prenesi
Pravilnik o ocenjevanju znanja
Prenesi
Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku
Prenesi
Pravila šolske prehrane
Prenesi
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
Prenesi
Posebna pravila pri izvedbi strokovne ekskurzije
Prenesi