Projekt Ekošola

27. 12. 2017

Program Ekošola je mednarodni program, ki je namenjen vzgoji in ozaveščanju otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Naša šola se tega zaveda, zato smo se, tudi na pobudo dijakov, odločili, da bomo sledili 7-im korakom Ekošole.

Cilji programa Ekošole so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Na naši šoli pa smo si profesorji in dijaki v letošnjem šolskem letu zastavili naslednje naloge:

 • postavitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov,
 • sodelovanje v projektu HRANA NI ZA TJAVENDAN,
 • skrb za obeleževanje svetovnih ekoloških dni,
 • skrb za urejen šolski prostor,
 • spodbujanje umetniškega ustvarjanja dijakov,
 • priprava tradicionalne slovenske malice,
 • vsakodnevna skrb za ločevanje odpadkov,
 • organizacija učnih ur na prostem,
 • zbiranje odpadnih baterij, zamaškov, mobitelov, elektronskih naprav, tonerjev in kartuš.

Več o programu pa si lahko pogledate na spletni strani ekošola.si.