Projekt Več znanja za več turizma.

18. 1. 2019

V letošnjem letu se je tudi naša srednja šola vključila v projekt Več znanja za več turizma, ki ga organizira  Turistična zveza Slovenije. Letošnja tema se glasi: Turistični spominek mojega kraja.

»Osnovni namen projekta Več znanja za več turizma, namenjenega srednjim šolam, je nadaljevanje oziroma kakovostna nadgradnja projekta osnovnih šol Turizmu pomaga lastna glava. Projekt predstavlja povezovanje formalnega izobraževanja v srednji šoli z delom v neformalnih oblikah (izbirne vsebine v učnem programu, ki dopuščajo delo na različnih interesnih področjih), kar lahko pomembno prispeva k turističnemu razvoju kraja in lokalne skupnosti. Dijaki in dijakinje izdelajo na temo razvoja turizma raziskovalne naloge, katere predstavijo na turistični tržnici.«

 
Projektna naloga KELTUS