Aktivi

4. 9. 2018

Vodje predmetnih aktivov v šolskem letu 2019/2020:

aktiv za slovenski jezik in umetnostno vzgojo Mojca Radešček
aktiv učiteljev angleškega jezika Jelko Moderc
aktiv učiteljev nemškega jezika Sabina Cilenšek
aktiv za matematiko Katja Cimermančič
aktiv za ekonomsko predmetno skupino Lidija Pirc
aktiv družboslovja Klavdija Giodani
aktiv za naravoslovje Jasna Korbar
aktiv za športno vzgojo Jure Hlača
aktiv za računalništvo in informatiko Srečko Paderšič
medijski aktiv Nina Umek Lovrič
kulturni koordinator Marica Ramovš

Vodje aktivov delujejo na osnovi Letnega programa dela aktiva, ki je sestavni del Letnega delovnega načrta.

Vodje aktivov razrednikov

1. letnik Nataša Malnar Bregar
2. letnik Aleksandra Kropin
3. letnik Lorena Ignaz
4. letnik Jelko Moderc

Vodje programskih učiteljskih zborov

Ekonomska gimnazija Mojca Plut
Ekonomski tehnik Aleksandra Kropin
Medijski tehnik Nina Umek Lovrič
Trgovec Katarina Udovč