Dijaki smo pripravljeni na prakso

11. 12. 2016
Dijaki smo pripravljeni na prakso

Dijaki 2. letnika smo imeli usposabljanje za varstvo pri delu. Naučili smo se, kako se moramo obvarovati nevarnosti, ki nas bi lahko doletele pri opravljanju praktičnega izobraževanja v podjetjih.

Continue reading...