Dokumenti in pravilniki

22. 4. 2015
Kako do nadomestne javne listine (spričevala)
Prenesi
Publikacija šole 2019/2020
Prenesi
Katalog interesnih dejavnosti
Prenesi
Letni delovni načrt 2019/2020
Prenesi
Zaključno poročilo komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v šol. l. 2018/2019
Prenesi
Katalog informacij javnega značaja
Katalog informacij javnega značaja
Prenesi
Seznam evidenčnih naročil za leto 2019
Prenesi
Seznam evidenčnih naročil za leto 2018
Prenesi
Pravila Ekonomske šole Novo mesto
Šolska pravila

Prenesi  

Šolska pravila ocenjevanja znanja
Prenesi
Pravilnik o ocenjevanju znanja
Prenesi
Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku
Prenesi
Pravila šolske prehrane
Prenesi
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
Prenesi
Posebna pravila pri izvedbi strokovne ekskurzije
Prenesi