Spletne povezave

office365logo

izobrazevanje_odraslih_roll
tecaji

e_asistent

ucilnica
prehrana
visja

eduroam

     

       facebook

Vpis v visokošolske in univerzitetne programe

ZBIRANJE INFORMACIJ

RAZPIS ZA VPIS

Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, Samostojni visokošolski zavodi

OSTALE INFORMACIJE O VPISU

VPISNI POSTOPEK

http://www.vpis.uni-lj.si/vpis/razpis/razpis2008_splosni_del.pdf

INFORMACIJE O NOVIH MOŽNOSTIH podatki o šolah, študiju v tujini, načrtovanju kariere, vprašalnik…)

http://www.virtuorientation.net

VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA (podatki o prijavah, točkah)

http://www.vpis.uni-lj.si/ in http://vpis.uni-mb.si

VPIS NA VIŠJE ŠOLE (spletna stran z informacijami za vpis na višje šole)

http://www.mszs.si/container264/ECOS/razpis2003_2004-1.doc

INFORMACIJE O IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH

UNIVERZA V LJUBLJANI

http://www.uni-lj.si/akademije_fakultete_in_visoke_sole.aspx

UNIVERZA V MARIBORU

http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=0&langID=1060

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

http://www.upr.si/sl/

UNIVERZA V NOVI GORICI

http://www.ung.si/si/

SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI

GEA COLLEGE – VISOKA ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO PIRAN

MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE

VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN V LJUBLJANI

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO


Tekmovanja

tekmovanje