Spletne povezave

office365logo

izobrazevanje_odraslih_roll

e_asistent

ucilnica
prehrana
visja

eduroam

     

       facebook

Predmeti na poklicni maturi

 sova_menu_racunalnik

Poklicna matura obsega obvezni in izbirni del. V nadaljevanju so navedeni predmeti v programu ekonomski tehnik srednjega strokovnega izobraževanje (SSI) in poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), ki jih izvajamo na naši šoli.

Predmeti

Obvezni del (SSI)

Izbirni del (SSI)

Obvezni del (PTI)

Izbirni del (PTI)

Prvi predmet

Slovenščina
(obsega pisni in ustni del)

/

Slovenščina
(obsega pisni in ustni del)

Drugi predmet

Gospodarsko poslovanje
(temeljni strokovno-teoretični predmet;

obsega pisni in ustni del)

/

Gospodarstvo

Tretji predmet

/

Matematika ali tuji jezik
(angleščina ali nemščina;
obsega pisni in ustni del)

 

Matematika ali tuji jezik
(angleščina ali nemščina;
obsega pisni in ustni del)

Četrti predmet

/

Izdelek oziroma storitev in zagovor

 

Izdelek oziroma storitev in zagovor

sova_menu_cenik

Pogosto vprašanje je, ali se poklicni maturant lahko vpiše na univerzitetni študij. To je možno, če poklicni maturant opravi še dodatni izpit iz posameznega predmeta splošne mature.
Tudi z opravljenim dodatnim predmetom se še vedno ne more vpisati na prav vse univerzitetne študijske programe – na velik del programov pa se lahko. Različni programi univerzitetnega študija zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov in to je razvidno iz razpisa za vpis.
Za opravljanje izpita iz dodatnega predmeta splošne mature se kandidat prijavi na gimnazijo v enakih rokih, kakor veljajo za prijavo za splošno maturo.