Spletne povezave

office365logo

izobrazevanje_odraslih_roll
tecaji

e_asistent

ucilnica
prehrana
visja

eduroam

     

       facebook

Predmeti na poklicni maturi

 sova_menu_racunalnik

Poklicna matura obsega obvezni in izbirni del. V nadaljevanju so navedeni predmeti v programu ekonomski tehnik srednjega strokovnega izobraževanja in medijski tehnik, ki ju izvajamo na naši šoli.
Predmeti

Obvezni del
ekonomski tehnik

Izbirni del
ekonomski tehnik

Obvezni del
medijski tehnik

Izbirni del
medijski tehnik

Prvi predmet

slovenščina
(obsega pisni in ustni del)

/

slovenščina
(obsega pisni in ustni del)

Drugi predmet

gospodarstvo
(obsega pisni in ustni del)

/

medijska in grafična tehnologija
(obsega pisni in ustni del)

Tretji predmet

matematika ali tuji jezik
(angleščina ali nemščina;
obsega pisni in ustni del)

 /

matematika ali tuji jezik
(angleščina ali nemščina;
obsega pisni in ustni del)

Četrti predmet

 

izdelek oziroma storitev in zagovor

 /

izdelek oziroma storitev in zagovor

sova_menu_cenik

Pogosto vprašanje je, ali se poklicni maturant lahko vpiše na univerzitetni študij. To je možno, če poklicni maturant opravi še dodatni izpit iz posameznega predmeta splošne mature.
Tudi z opravljenim dodatnim predmetom se še vedno ne more vpisati na prav vse univerzitetne študijske programe – na velik del programov pa se lahko. Različni programi univerzitetnega študija zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov in to je razvidno iz razpisa za vpis.
Za opravljanje izpita iz dodatnega predmeta splošne mature se kandidat prijavi na gimnazijo v enakih rokih, kakor veljajo za prijavo za splošno maturo.

Tekmovanja

tekmovanje