Spletne povezave

office365logo

izobrazevanje_odraslih_roll
tecaji

e_asistent

ucilnica
prehrana
visja

eduroam

     

       facebook

Prijave

sova_menu_predaja

 

 

PRIJAVE NA SPOMLADANSKI  IN JESENSKI ROK SPLOŠNE MATURE 2015
 

Kandidati, ki bodo v šolskem letu 2014/2015 želeli opravljati splošno maturo ali dodatni predmet splošne mature, se bodo lahko prijavili k opravljanju splošne mature v naslednjih primerih:

opravljanje celotne splošne mature (prvo opravljanje - redni dijaki)

ponovno celotno opravljanje splošne mature (vseh pet maturitetnih predmetov)

izboljševanje ocen predmetov splošne mature (pri enem ali vseh predmetih)

popravljanje maturitetnih predmetov splošne mature (največ dva predmeta)

opravljanje dodatnega maturitetnega predmeta v sklopu poklicne mature (PM + dodatni splošni predmet)

popravljanje dodatnega maturitetnega predmeta v sklopu poklicne mature

izboljševanje ocen dodatnega predmeta splošne mature v sklopu poklicne matureKandidati naj s seboj obvezno prinesejo osebni dokument s sliko in EMŠO številko (osebna izkaznica, potni list, prepustnica, vozniško dovoljenje...) Vse ostale obrazce: Prijava k splošni maturi, Prijava k opravljanju dodatnega predmeta iz splošne mature, maturitetni koledar, navodila v zvezi z opravljanjem splošne mature in navodila glede plačila splošne mature bodo kandidati dobili na šoli. S prijavami bomo pričeli v mesecu marcu 2015 po naslednjem razporedu:

-Zbiranje prijav k maturi v spomladanskem roku (skupinska prijava - redni dijaki)-11.3.2015.

-Zbiranje prijav k maturi v spomladanskem roku (dijaki s POM-prijava k izpitu iz maturitetnega predmeta)- 13.3.2015  v pisarni tajnikce ŠMK SM prof. Violete Gerden.

-Zbiranje prijav k maturi v spomladanskem roku: od 11.3. do 31.3.2015.
Vsi kandidati, ki se ne boste mogli prijaviti na spomladanski rok splošne mature – A rok (obveznosti, služba, delo...) v predvidenih terminih obveščam, da je potrebno prijavo k splošni maturi poslati na spodnji naslov s priporočeno pošto, vendar najkasneje do 31.3.2015. Prosim, da v pisemsko ovojnico priložite tudi fotokopijo plačila plačilnih nalogov  (UPN) Ekonomski šoli Novo mesto in Državnemu izpitnemu centru Ljubljana. Pri tem je potrebno obvezno shraniti tudi poštni odrezek. Prosim, če na hrbtno stran prijavnice k maturi pregledno in čitljivo pripišete tudi Vašo telefonsko številko (stacionarni in mobilni telefon ter elektronski naslov), zaradi lažjega komuniciranja v zvezi s splošno maturo.

Ekonomska šola Novo mesto, Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto;pripis: splošna matura 2015– spomladanski rok splošne mature (tajnica ŠMK SM –Violeta Gerden).

Do 26.5.2015 morajo kandidati obvezno predložiti tudi spričevala 3. letnika in 4. letnika srednje šole.


sova_menu_cenikPRIJAVA NA JESENSKI ROK MATURE

 

PRIJAVA:

-osebno v tajništvu šole ali

- po pošti- priporočeno s pripisom za splošno maturo- jesenski rok 2010- prof. Violeta Gerden

- zadnji rok je 14.7.2015.

 

KAKO:

- PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI- obrazec MMS-1-PSM/08

- PRIJAVA K IZPITU (za opravljanje popravnega izpita oz. izboljševanje ocene)- obrazec MSS-1-PI/05

- PRIJAVA K IZPITU IZ PREDMETA SPLOŠNE MATURE (za kandidate, ki opravljajo dodatni izpit iz splošne mature ob poklicni maturi) – obrazec MSS-1-PPSM/05

Obrazce najdemo na mss.gov.si; delovna področja; srednješolsko izobraževanje; dokumentacija v srednji šoli; zaključek izobraževanja;

 

KAJ JE POTREBNO PREDLOŽITI K PRIJAVI?

a) fotokopijo spričevala 3. in 4. letnika oz. zadnjih dveh letnikov

b) fotokopijo rojstnega lista ( samo kandidati, ki žele opravljati maturo kot 21- letniki)

c) na poseben list čitljivo zapisati svoj naslov, e- mail ter telefonsko številko (stacionarnega in mobilnega telefona)

d) fotokopijo plačane položnice šoli in fotokopijo plačane položnice RIC-u

 

PLAČILO

Plačajo samo kandidati, ki nimajo statusa dijaka- glej rubriko PLAČILO MATURITETNIH IZPITOV na spletni strani šole.

 

Veliko uspeha na spomladanskem in jesenskem roku splošne mature Vam želim!

 

Tajnica ŠMK SM:

Prof. Violeta GerdenTekmovanja

tekmovanje