Spletne povezave

office365logo

izobrazevanje_odraslih_roll
tecaji

e_asistent

ucilnica
prehrana
visja

eduroam

     

       facebook

Prijave-odjave

5

PRIJAVE NA ZAKLJUČNI IZPIT

Kandidat se takoj po končanem pouku v zaključnem letniku oz. 30 dni pred izpitom prijavi k zaključnemu izpitu  s prijavnico in v roku (najpozneje 3 dni pred začetkom zaključnega izpita) predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje zaključnega izpita.

Kandidat se iz utemeljenih razlogov lahko prijavi k izpitu tudi pozneje, vendar najmanj tri dni pred pričetkom zaključnega izpita. Na šolsko komisijo za zaključni izpit naslovi pisno vlogo za prijavo izven rednega prijavnega roka in priloži dokazila o utemeljenih razlogih za poznejšo prijavo.

Za redne dijake zaključnega letnika poteka skupinska prijava takoj po zaključku pouka v 3. letniku.

ODJAVE OD ZAKLJUČNEGA IZPITA

Kandidat se lahko odjavi od zaključnega izpita v celoti ali od posameznega izpita najpozneje tri dni pred pričetkom izpita. Če se ne odjavi, se šteje, da je izkoristil izpitni rok, tudi če ni pristopil k izpitu, razen v primeru višje sile.

Kandidati se prijavijo in odjavijo pri tajniku za ZI Katarini UDOVČ.

Tekmovanja

tekmovanje