Izobraževanje odraslih

21. 11. 2016

Na šoli izvajamo tudi izobraževanje odraslih, ki poteka v obliki, ki je prilagojena odraslim osebam.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Vodja izobraževanja odraslih: Elizabeta Pintarič

Telefonska številka: 07 393 32 84

Elektronska pošta: odrasli@esnm.si

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

EKONOMSKI TEHNIK

Pogoj za vpis: končana osnovna šola, šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

MEDIJSKI TEHNIK

Pogoj za vpis: končana osnovna šola, šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

TRGOVEC

Pogoj za vpis: končana osnovna šola ali nižja poklicna šola, šolanje traja 3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom.

VPIS V PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Programi: ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.

Zaradi omejitve prostih mest se je potrebno predhodno najaviti na: odrasli@esnm.si

Za najavo po elektronski pošti pošljite:

  • izpolnjen Vpisni list
  • fotokopijo osebnega dokumenta (sprednja in zadnja stran osebne izkaznice ali izpisek iz rojstne matične knjige)
  • skenirana spričevala (spričevalo 9. razreda OŠ; spričevala ali obvestila o uspehu vseh letnikov srednjega strokovnega izobraževanja + matura oz. poklicna matura – če opravljate prekvalifikacijo ali nadaljujete šolanje)

V primeru popolne prijave boste prejeli UPN za plačilo vpisnine. Dogovorili se bomo tudi za datum in čas vpisa, načeloma bodo vpisi ob petkih oziroma po dogovoru. Vpis bo potekal med 28. 8. in 30. 9. 2020 oz. do ZAPOLNITVE vpisnih mest.

Vpis je OSEBNO na šoli – PREDHODNO SE NAJAVITE, da se dogovorimo za točen čas. S sabo prinesete na vpogled vse ORIGINALNE dokumente (spričevala, osebni dokument), katere ste ob najavi poslali po elektronski pošti. Ob osebnem vpisu se dopolni in podpiše vpisni list ter podpiše pogodbo o izobraževanju.

Brošura – izobraževanje odrasli
Brošura 2020/2021
Podrobnejše informacije dobite pri vodji izobraževanja odraslih. Vabljeni!