Izobraževanje odraslih

21. 11. 2016

Na šoli izvajamo tudi izobraževanje odraslih, ki poteka v obliki, ki je prilagojena odraslim osebam.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Vodja izobraževanja odraslih: Elizabeta Pintarič

Telefonska številka: 07 393 32 84

Elektronska pošta: odrasli@esnm.si

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

EKONOMSKI TEHNIK

Pogoj za vpis: končana osnovna šola, šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

MEDIJSKI TEHNIK

Pogoj za vpis: končana osnovna šola, šolanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

TRGOVEC

Pogoj za vpis: končana osnovna šola ali nižja poklicna šola, šolanje traja 3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom.

VPIS V PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Programi: ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.

Vpis bo potekal v petek, 27. 9. 2019, ob 11.00 uri v učilnici 3.E (II. nadstropje).

Zaradi omejitve prostih mest se je potrebno predhodno najaviti na: odrasli@esnm.si

V e-poštnem sporočilu zapišite, v kateri izobraževalni program se želite vpisati.

Ob vpisu je potrebno predložiti:

  • spričevalo zadnje dokončane veljavne izobrazbe – original na vpogled in fotokopijo;
  • vsa letna spričevala za srednjo šolo – originale in fotokopije oz. obvestila o uspehu, če dokončujete letnik ali opravljate prekvalifikacijo;
  • identifikacijski dokument – izpisek iz rojstne matične knjige ali osebna izkaznica oz. potni list (original in fotokopijo – pri osebni izkaznici fotokopirajte obe strani)
Brošura – izobraževanje odrasli
Prenesi
Podrobnejše informacije dobite pri vodji izobraževanja odraslih. Vabljeni!