Je bila to res prava ljubezen?

Je bila to res prava ljubezen?

Dijaki 1. b so se danes pripravljali na ogled predstave Romeo in Julija. Seznanili so se z bontonom v gledališču in se preizkusili v različnih vlogah. Najbolj so uživali v ljubezenskih prizorih med Romeom in Julijo. Uprizorili so lutkovno igro Romeo in Julija in se trudili pri izkazovanju čustev Montegov in Capuletov. Dopoldne je nenavadno hitro minilo.