Šolski zvonec

27. 10. 2015

1. in 2. letnik

3. in 4. letnik

predura 7.00 – 7.45 predura 7.00 – 7.45
1. ura 7.50 – 8.35 1. ura 7.50 – 8.35
2. ura 8.40 – 9.25 2. ura 8.40 – 9.25
3. ura 9.30 – 10.15 3. ura 9.30 – 10.15
MALICA 10.15 – 10.45 4. ura 10.20 – 11.05
4. ura 10.45 – 11.30 MALICA 11.05 – 11.35
5 .ura 11.35 – 12.20 5 .ura 11.35 – 12.20
6. ura 12.25 – 13.10 6. ura 12.25 – 13.10
7. ura 13.15 – 14.00 7. ura 13.15 – 14.00