Razredništvo

30. 3. 2015

Razredniki v šolskem letu 2019/2020

Razred/odd. Ime in priimek razrednika
1. 1. A MOJCA RADEŠČEK
2. 1. B KATJA CIMERMANČIČ
3. 1. C MOJCA KASTELIC GRMOVŠEK
4. 1. D KATARINA UDOVČ
5. 1. E NATAŠA MALNAR BREGAR
6. 2. A ERIKA MEDLE SEMEC
7. 2. B LIDIJA PIRC
8. 2. C SREČKO PADERŠIČ
9. 2. D TAMARA RIFELJ
10. 2. E ALEKSANDRA KROPIN
11. 3. A KARMEN VIRC
12. 3. B MARJANCA JAKŠE
13. 3. C  ZDENKO POTOČAR
14. 3. D LORENA IGNAZ
15. 3. E KLAVDIJA GIODANI
16. 4. A MOJCA PLUT
17. 4. B JASNA KORBAR
18. 4. C JURE HLAČA
19 4. D JELKO MODERC