Splošna matura

21. 11. 2016

Predsednica ŠMK SM: Vladimira Šuštaršič

Tajnica ŠMK SM: Violeta Gerden

Tel. Št.: 07 393 32 78

Elektronska pošta: violeta.gerden@gmail.com

Informacije o splošni maturi
Prenesi
Informacija o možnosti ugovora na način izračuna izpitne ocene ali na oceno pri splošni maturi 2019
Prenesi