Srebrni Pastirci

Srebrni Pastirci

  

Filmček Pastirci je na regijskem tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu 8

dobil srebrno priznanje in se uvrstil na državno tekmovanje. Po Trubarjevem besedilu Proti zidavi romarskih cerkva ga je izdelal Jan Martinčič (2. c); Simon Bajuk, Jure Grašak , Tit Jaklič (3. d) ter Žan Rožman (4. c ) pa so bili tehnični sodelavci. Čestitamo.