• +386 (0)7 393 32 60
  • informacije@esnm.si

SVET ŠOLE

Predstavniki:

Ime in priimek člana

ustanovitelja

(Vlade RS):

Mestne občine Novo mesto

mag. Damir Delić
Jože Erjavec
Igor Ilar

delavcev:

Barbara Štor (predst. enote Višja strokovna šola)
Damjana Možic (predst. enote Višja strokovna šola)
Mojca Plut (predst. enote Srednja šola in gimnazija)
Slavka Breznikar (predst. enote Srednja šola in gimnazija)
Aleksandra Kropin (predst. enote Srednja šola in gimnazija)

staršev dijakov:

Barbara Dulc
Milena Gornik-Murn
Janez Šuklje

dijakov:

Jerica Črepinšek
Tadej Lumpert

študentov VSŠ:

Ana Kužnik
Ines Gosenca
Slavko Kos

strateškega sveta VSŠ:

Zdenko Potočar
70-letnica ustanovitve šole
Ekonomska šola Novo mesto v novembru praznuje 70-letnico ustanovitve. Ob obletnici šole nastaja prvi zbornik, ki si na podlagi dostopnih virov prizadeva pokazati podobo razvoja šole, močno povezano z družbenim dogajanjem. Praznovanje bomo zaključili s slavnostno prireditvijo, ki bo v sredo, 11. 11. 2015, ob 18. uri v Kulturnem centru Janeza Trdine.