Svet šole

22. 4. 2015

SESTAVA  SVETA ŠOLE za mandatno obdobje 2017 – 2021

 Člani Sveta šole:

Predstavnika ustanovitelja, to je Vlada Republike Slovenije:

 • Boris Dular
 • Ksenja Lorbar

 Predstavnik Mestne občine Novo mesto:

 • Frančiška RENUŠA

Predstavniki delavcev šole:

 • Slavka Breznikar, prof.- predsednica (Srednja šola in gimnazija)
 • Mojca Plut, prof . (Srednja šola in gimnazija)
 • Klavdija Giodani, prof. (Srednja šola in gimnazija)
 • Marija Lekše, prof. (Višja strokovna šola)
 • Barbara Štor (Višja strokovna šola)

Predstavniki staršev:

 • Primož Mihelič
 • Anka Blatnik –Gorenc
 • Srečko Lindič

 Predstavnika dijakov:

 • Lejla Majkić – 2. a
 • Klavdija Gregorčič – 3. a

 Predstavniki študentov:

 • Amra Osmanović
 • Habibe Smailović
 • Žan Majerle

 Predstavnik strateškega sveta

 • Katarina Adžaga Uršić