SVET ŠOLE

Predstavniki:

Ime in priimek člana

ustanovitelja

(Vlade RS):

Mestne občine Novo mesto

mag. Damir Delić
Jože Erjavec
Igor Ilar

delavcev:

Barbara Štor (predst. enote Višja strokovna šola)
Damjana Možic (predst. enote Višja strokovna šola)
Mojca Plut (predst. enote Srednja šola in gimnazija)
Slavka Breznikar (predst. enote Srednja šola in gimnazija)
Aleksandra Kropin (predst. enote Srednja šola in gimnazija)

staršev dijakov:

Primož Mihelič
Milena Gornik-Murn
Anka Blatnik Gorenc

dijakov:

Urh Pirc
Tadej Lumpert

študentov VSŠ:

Ana Kužnik
Ines Gosenca
Slavko Kos

strateškega sveta VSŠ:

Zdenko Potočar