SVET STARŠEV

Razred

IME IN PRIIMEK

Razred

IME IN PRIIMEK

1. A ANKA BLATNIK GORENC 3. A MARKO BEZEG
1. B ROBERT MEDLE 3. B RENATA MEŽIČ
1. C SILVANA POSTOLOV 3. C ANDREJ RAJK
1. D MITJA ŠMAJDEK 3. D NATAŠA PIRC
1. E SREČKO LINDIČ 3. E DARINKA ČEH
2. A ZDRAVKO KLEVIŠAR 4. A MIRJANA VARDIJAN
2. B BOJAN KIRAR 4. B MILENA GORNIK MURN
2. C PRIMOŽ MIHELIČ 4. C DARINKA MORETTI
2. D IRENA POTOČAR PAPEŽ 4. D BORIS AUGUŠTIN
2. E IVAN PAVC