• +386 (0)7 393 32 60
  • informacije@esnm.si

SVET STARŠEV

Razred

IME IN PRIIMEK

Razred

IME IN PRIIMEK

1. A NINA ŽNIDARŠIČ 3. B ANA GAČNIK
1. B RENATA MEŽIČ 3. C MILENA GORNIK MURN
1. C ANDREJ RAJK 3. D KSENIJA RADOVIČ WINDISHER
1. D ŽAKLINA ILIĆ 3. E JANEZ ŠUKLJE
1. E ANITA KLANFAR 3. F MARIJA KAVŠČEK
2. A MIRJANA VARDIJAN 4. A RENATA BEREND
2. B MONIKA ŠINIGOJ 4. B BARBARA DULC
2. C DARINKA MORETTI 4. C MATEJA KRAMAR
2. D PRIMOŽ KASTELIC 4. D ALENKA ARKO-KIRM
2. E SAŠA FIDERŠEK 4. E FRANC DERENDA
3. A JASNA JAKLITSCH
Informativni dan za vse programe
V petek, 12. 2. 2016
V soboto, 13. 2. 2016
ob 9.00 in
ob 15.00
ob 9.00