Tretji podjetniški izziv

Tretji podjetniški izziv

V okviru projekta z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP) so se mladi  v dveh vikendih konec meseca septembra in na začetku oktobra zopet spoprijeli z novim podjetniškim izzivom.

Dijaki Ekonomske šole Novo mesto, ter učenci OŠ Grm, Stopiče, Vavta vas in Dolenjske Toplice so se ukvarjali z izzivom, ki ga je zastavil Razvojni center Novo mesto. Štiridnevne aktivnosti mladih je skozi ustvarjalnost in kreativnost vodila zunanja mentorica Željka Kitič.

V postopku izdelave poslovnega modela so se dijaki in učenci učili podjetniškega razmišljanja, ter pridobivali izkušnje s povezovanjem in sodelovanjem v skupinah. Z razmišljanjem izven klasičnih okvirjev so se urili v iskanju rešitev za svoje ideje, z raziskovanjem na terenu pa srečevali z realnim delavnim okoljem.

V sodelovanju z Občino Straža je bila tema letošnjega izziva, kako oživiti propadajoče stavbe ali neizkoriščene javne površine v občini in kako jih ponovno vrniti v uporabo. Udeleženci so morali poiskati rešitev za propadajoč Dularjev mlin v Vavti vasi ali pa za Biotope v Zalogu, ki se nahajajo na površini nekdanjega glinokopa.

Na zaključni predstavitvi v soboto 5. 10. 2019 bodo mladi in nadobudni »podjetniki« pred strokovno komisijo predstavili svoje rešitve. Od njih se pričakuje izdelan prototip rešitve, ki naj bi vseboval opravljeno raziskavo o potrebah občine v povezavi s problemom in definirane potencialne uporabnike njihove rešitve. Rešitev naj bi zajemala privlačno oblikovano vsebino, v skladu z okolico in aktualno za okoliške krajevne skupnosti.

This slideshow requires JavaScript.