ERASMUS+ PRAKSA V TUJINI – PRIJAVA

Dijake 2 in 3.. letnika programov ekonomski in medijski tehnik ter ekonomske gimnazije obveščamo, da se lahko prijavijo na RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2020/21, ki ni bil izpeljan in bo potekal v jeseni.

Pogoji za prijavo so na  https://www.esnm.si/wp-content/uploads/2021/05/Razpis-2021-22.docx.

Prijavite se lahko na povezavi do elektronske prijave:

https://dijaki-esc.splet.arnes.si/praksa-v-tujini-razpis-za-2021-2022/

Povezava bo odprta do 28. 5. 2021.