Pirati plastike

Pirati plastike

 Dijaki 1.a razreda : Zarja Iva, Blažka, Ana, Nel in Vid smo sodelovali pri projektu Pirati plastike. Naš namen je bil spoznati in uporabiti znanstveno metodo dela in preko le-te odkriti stopnjo onesnaženosti okolice reke Krke in same reke z makro-  in mikroplastiko. Skupina A je raziskovala količino in vrsto odpadkov na obrežju, ki smo ga razdelili na posamezne pasove in naključno izbrali točke preučevanja. Bili smo presenečeni, saj je bilo zelo malo odpadkov. Skupina B je pregledala širši del obrežja ter makroplastiko razvrstila na zbiralni postaji (plastika, kovina, steklo, druge vrste odpadkov). Skupina C je v reko spustila posebno mrežo za 60 minut, hkrati pa opazovala plavajoče odpadke. V mreži ni bilo na koncu merjenja nobenega primera mikroplastike, po Krki pa sta v tem času priplavala dva kosa odpadkov in sicer plovec in zaščitna maska. Izmerili smo tudi hitrost toka reke.Skupina D je poročala o tem, kdo so onesnaževalci, zabeležila je koordinatne točke vzorčenja, vreme v zadnjih sedmih dneh in težave pri vzorčenju ter predlagala možne izboljšave. Bili smo presenečeni, saj smo pričakovali več odpadkov, bilo pa jih je zelo malo. Zbrali in dokumentirali smo rezultate ter jih vnesli v posebno projektno aplikacijo ter tako tudi partnerskim šolam Slovenije, Nemčije in Portugalske posredovali naše rezultate, ogledate si jih lahko na pirates.eu/sl/socialwall
Zapisali: Zarja Iva Kirm, Blažka Lesjak, Ana Brajičič, Nel Bobnar in Vid Sančanin