Popravni izpiti za zaključne letnike

Popravni izpiti za zaključne letnike

TOREK, 25. maj 2021

Prof. RAMOVŠ– SLOVENŠČINA

7.50 v SEJNI SOBI

Prof. UDOVČ– MATEMATIKA                 

7.50 v 3. E

Prof. RIFELJ– SNEMANJE IN MONTAŽA           

7.50 v RU 5

Prof. JAKŠE – FINANČNO KNJIGOVODSTVO    

7.50 v KLETNI UČILNICI ZA DRUGAČEN POUK