Pojasnila in napotki v zvezi s KORONAVIRUSOM (2019-nCoV)

Pojasnila in napotki v zvezi s KORONAVIRUSOM (2019-nCoV)

INFORMACIJE V ZVEZI S KORONAVIRUSOM (posodobljeno 10.3.2020)

Na naši spletni strani, to je spletni strani Ekonomske šole Novo mesto, vas sproti seznanjamo z dogajanjem v zvezi s koronavirusom.

V Sloveniji še ni razglašena epidemija in niso izrečeni ukrepi zapiranja šol. Zato z izobraževalnim procesom nemoteno nadaljujemo. V kolikor NIJZ potrdi primer okužbe zaposlenega ali dijaka naše šole, bomo nemudoma ukrepali v skladu s priporočili NIJZ in vas o vsem sproti obveščali.

Naši dijaki so bili že v ponedeljek, 9. 3. 2020  natančno  seznanjeni o preventivnem ukrepanju v zvezi s koronavirusom, nameščene imamo tudi razkužilnike, v vsakem razredu tudi milnike in navodila za higieno rok in kašlja.

V primeru, da:

1. dijak, ki prihaja iz območij, kjer se je koronavirus že pojavil in je bil v stiku z obolelimi, naj ostane doma v samoizolaciji, v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja pa naj nemudoma pokliče osebnega zdravnika in se ravna po njegovih navodilih. ČE BO PRI NJEM POTRJEN KORONAVIRUS, NAJ O TEM TAKOJ OBVESTI TUDI ŠOLO,

 2. dijak, ki kašlja, kiha, ima vročino, se slabo počuti, NAJ NE HODI V ŠOLO, ampak naj preventivno ostane doma in opazuje potek bolezni,

 3. dijaki in profesorji, ki so preko Erasmus+ na izmenjavi v tujini, po prihodu domov teden dni ostanejo doma in spremljajo svoje počutje,

 4. dijaki, ki so na delovni praksi v podjetjih, upoštevajo navodila delodajalcev. Za več informacij lahko pokličejo tudi na šolo,

 5. opazimo, da se dijak slabo počuti in kaže bolezenske znake, ga izoliramo, pokličemo starše in se z njimi dogovorimo o nadaljnjem postopanju.

 

Od 10.3.2020 dalje bomo športno vzgojo izvajali na prostem.

Preklicali smo sodelovanje na vseh dogodkih in prireditvah, kjer se zbere več kot 100 ljudi.

Do nadaljnjega preklicujemo roditeljske sestanke in govorilne ure. Starši lahko dobite informacije o vašem otroku preko e-pošte ali po telefonu.

Pojasnila in napotki v zvezi s KORONAVIRUSOM (2019-nCoV)
Prenesi