Prijava dijaka na brezplačni topli obrok v času izobraževanja na daljavo

Prijava dijaka na brezplačni topli obrok v času izobraževanja na daljavo

Spoštovani starši in dijaki!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z občinami odločilo, da v času izobraževanja na daljavo zagotovijo brezplačni topli obrok za učence in dijake, ki ga potrebujejo.

Ekonomska šola Novo mesto objavlja poziv staršem in dijakom, da se lahko prijavite na brezplačni topli obrok. Upravičenost do brezplačnega toplega obroka pripada dijaku,  pri katerem povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi v otroškem dodatku, ne presega 382,82 €€ (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Le-ta pa za dijake, ki so prijavljeni na topli obrok, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ.

Šola bo zbrane podatke o prijavljenih dijakih posredovala občinam od koder prihajajo dijaki, občine pa bodo na podlagi zbranih potreb organizirale pripravo in distribucijo toplega obroka. S prijavo starši privolijo, da občine in šole osebne podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Topli obrok bo mogoče prevzeti na šoli, ki bo hrano pripravljala.  Izjemoma občina za dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti.

Za prijavo na topli obrok otroka izpolnite priloženo prijavo in jo pošljite po elektronski pošti na naslov mateja.nemanic@esnm.si.  Če nimate tiskalnika, lahko zahtevane podatke prepišete v elektronsko sporočilo.

Prijavo na brezplačen topli obrok oddajte do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 14. 00.

Vladimira Šuštaršič, ravnateljica

PRILOGA spodaj: Prijavnica na topli obrok

Prenesi