RAZPIS ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

esc   erasmus

Ekonomska šola Novo mesto, v sodelovanju z Ekonomsko šolo Celje,  objavlja razpis za zbiranje prijav za opravljanje praktičnega usposabljanja dijakov v tujini v šolskem letu 2017/18.

Splošni pogoji razpisa

Na razpis se lahko prijavijo dijaki Ekonomske šole Novo mesto, ki so vpisani v 2. letnik programa trgovec, ekonomski tehnik, ekonomska gimnazija in medijski tehnik.

Praktično usposabljanje v tujini traja praviloma 3 tedne, delovni jezik je angleščina.

Izbranim dijakom bo odobreno sofinanciranje bivanja v tujini (pot, bivanje, prehrana, ekskurzije). Višina lastne finančne soudeležbe bo določena ob podpisu pogodbe.

Uspešno opravljeno praktično usposabljanje v tujini šola prizna kot opravljeno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

Prijavni postopek

Zainteresirani dijaki se prijavijo preko spletne elektronske prijave do vključno četrtka, 27. 10. 2016, do 12:00.

Izbirni postopek vodi komisija. Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni najkasneje do konca meseca maja 2017.

Kriteriji izbora

Pri izbiri bodo imeli prednost dijaki, ki:

  • bodo pokazali samostojnost in resnost pri iskanju možnosti sodelovanja v projektu;
  • so uspešni in aktivni v različnih obšolskih dejavnostih;
  • imajo solidno znanje angleščine;
  • so se v preteklosti že izkazali na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih;
  • so se pripravljeni učiti jezika države gostiteljice (kadar to ni angleščina);
  • so se sposobni prilagoditi zahtevam evropskega trga dela;
  • imajo željo po spoznavanju zgodovine, kulture in znamenitosti države gostiteljice;
  • bodo znali ustrezno zastopati sebe, svojo šolo in Slovenijo v tujini.