SEZNAM  POPRAVNIH IZPITOV – SPOMLADANSKI ROK, ŠOLSKO LETO 2020/21

SEZNAM POPRAVNIH IZPITOV – SPOMLADANSKI ROK, ŠOLSKO LETO 2020/21

IZPITI 30. 6. OB 8.00

PREDMET PROFESOR PROSTOR
UREJANJE FOTOGRAFIJE IN OBLIKOVANJE SPLETNE STRANI

prof. Pintarič

prof. Paderšič

v RU1
ŠPORTNA VZGOJA prof. Ignaz v 2. b

FINANČNO KNJIGOVODSTVO

MATERIALNO KNJIGOVODSTVO

EKONOMIKA POSLOVANJA

(ZA 2. LETNIK ET)

 

prof. Jakše v 3. b
SLOVENŠČINA

prof. Ramovš

prof. Kalčič

v 4. d

IZPITI 1. 7. OB 8.00

PREDMET PROFESOR PROSTOR
GRAFIČNI IN MEDIJSKI PROCESI prof. Kočevar v 2. c
KEMIJA prof. Korbar v 1. b
NEMŠČINA

prof. Grmovšek

prof. Cilenšek

v 1. e
MEDIJSKO OBLIKOVANJE

prof. Potočar

prof. Paderšič

v RU5

IZPITI 2. 7. OB 8.00

PREDMET PROFESOR PROSTOR
MATEMATIKA prof. Udovč 2. d
MATEMATIKA

prof. Plut

prof. Cimermančič

1. d
FINANČNO POSLOVANJE prof. Pirc 3. b
KOMERCIALNO POSLOVANJE prof. Pirc 3. b

EKONOMIKA POSLOVANJA

(3. LETNIK ET)

prof. Nemanič 3. b
PRODAJNO SPORAZUMEVANJE prof. Kalčič 4. d
TIPOGRAFIJA IN REPRODUKCIJA prof. Kočevar v 2. c