Aktivi

4. 9. 2018

Vodje predmetnih aktivov v šolskem letu 2020/2021:

aktiv za slovenski jezik in umetnostno vzgojo Mojca Radešček
aktiv učiteljev angleškega jezika Erika Medle Semec
aktiv učiteljev nemškega jezika Mojca Grmovšek
aktiv za matematiko Katarina Udovč
aktiv za ekonomsko predmetno skupino Mateja Nemanič
aktiv družboslovja Katja Jakoš
aktiv za naravoslovje mag. Dejan Klančičar
aktiv za športno vzgojo Lorena Ignaz
aktiv za računalništvo in informatiko Aleksandra Kropin
medijski aktiv Josipa Lajković
kulturni koordinator Marica Ramovš, Jernej Balant

 

AKTIV RAZREDNIKOV – vodje:

  1. letnik: Eva Kalčič,
  2. letnik: Nataša Malnar Bregar,
  3. letnik: Aleksandra Kropin,
  4. letnik: Karmen Virc.