Aktivi

7. 10. 2021

Vodje predmetnih aktivov v šolskem letu 2021/2022:

1.        aktiv za slov. jezik in umetnostno vzgojo Eva Kalčič
2.        aktiv učiteljev angleškega jezika Nataša Malnar Bregar
3.        aktiv učiteljev nemškega jezika Erika Medle Semec
4.        aktiv za matematiko Mojca Plut
5.        aktiv za ekonomsko predmetno skupino Marjanca Jakše
6.        aktiv družboslovja Katja Jakoš
7.        aktiv za naravoslovje Jasna Korbar
8.        aktiv za športno vzgojo Jure Hlača
9.        aktiv za računalništvo in informatiko Srečko Paderšič
10.    medijski aktiv Martina Kočevar
11.    kulturni koordinator Maja Ogrinc, Jernej Balant


AKTIV RAZREDNIKOV –
vodje:

  • letnik: Lorena Ignaz,
  • letnik: Eva Kalčič,
  • letnik: Mojca Grmovšek,
  • letnik: Tamara Rifelj.