Aktivi

7. 10. 2021

Vodje predmetnih aktivov v šolskem letu 2022/2023:

1. aktiv za slov. jezik in umetnostno vzgojo Eva Kalčič
2. aktiv učiteljev angleškega jezika Jelko Moderc
3. aktiv učiteljev nemškega jezika Sabina Cilenšek
4. aktiv za matematiko Katja Cimermančič
5. aktiv za ekonomsko predmetno skupino Karmen Virc
6. aktiv družboslovja Katja Jakoš
7. aktiv za naravoslovje mag. Dejan Klančičar
8. aktiv za športno vzgojo Lorena Ignaz
9. aktiv za računalništvo in informatiko Aleksandra Kropin
10. medijski aktiv Nina Umek Lovrić
11. kulturni koordinator Maja Ogrinc, Jernej Balant, Tamara Rifelj

 

AKTIV RAZREDNIKOV – vodje:

  1. letnik: Mateja Nemanič,
  2. letnik: Lorena Ignaz,
  3. letnik: Eva Kalčič,
  4. letnik: Katarina Udovč.