Splošna matura

21. 11. 2016

Predsednica ŠMK SM: Vladimira Šuštaršič

Tajnica ŠMK SM: Violeta Gerden

Tel. Št.: 07 393 32 78

Elektronska pošta: violeta.gerden@esnm.si

Informacije o splošni maturi
Prenesi
Kršitve in nedovoljeni pripomočki na splošni maturi
Prenesi
Informacija o vpogledih v izpitno dokumentacijo in možnost ugovora
Prenesi