Splošna matura

21. 11. 2016

Predsednica ŠMK SM: Vladimira Šuštaršič

Tajnica ŠMK SM: Violeta Gerden

Tel. Št.: 07 393 32 78

Elektronska pošta: violeta.gerden@esnm.si

Informacije o splošni maturi (NOVO – 30.3.2022)
Prenesi
Kršitve in nedovoljeni pripomočki na splošni maturi
Prenesi
Informacije o vpogledih in ugovorih na SM 2022
Prenesi
Dovoljeni pripomočki
Prenesi
Trajanje pisnih izpitov
Prenesi