Trgovec

21. 11. 2016

TRAJANJE ŠOLANJA
Šolanje v programu trgovec traja tri leta. Izobraževanje se konča z zaključnim izpitom. Program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Za pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno opraviti splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega morajo opraviti še interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni izpit.

ZAKLJUČNI IZPIT obsega:
• slovenščino,
• izdelek oz. storitev in zagovor.

ZAPOSLITEV
Zaposlijo se lahko v različnih trgovskih podjetjih, od živilskih, tekstilnih do tehničnih, v trgovinah z avtomobili, orodji, pohištvom, v velikih trgovskih centrih ali majhnih butikih.

NADALJEVANJE ŠOLANJA
Dijaki lahko po zaključku šolanja nadaljujejo šolanje v programih PTI v Brežicah ali Ljubljani. Lahko pa se vključijo tudi v naš program ekonomski tehnik.

Predmetnik Trgovec (velja za 1. in 2 letnik v šolskem letu 2023/2024)
Prenesi
Predmetnik Trgovec
Prenesi
Predstavitev strokovnih modulov
Prenesi