Knjižnica

30. 3. 2015

Vodja knjižnice: Jernej Balant

Telefon: 07 393 32 86

E-naslov: jernej.balant@esnm.si in knjiznica@esnm.si

Delovni čas knjižnice

Ponedeljek: 8.00 – 14.00

Torek: 8.00 – 16.00

Sreda: 8.00 – 14.00

Četrtek: 8.00 – 14.00

Petek: 8.00 – 14.00

Odmor za malico: 11.35 – 12.05

Opomba: Kadar bo knjižničar dobil druge delovne obveznosti po nalogu
ravnateljice, bo knjižnica zaprta.

Knjižnični red

Knjižnica je namenjena:

 • izposoji knjižničnega gradiva
 • branju revij in knjig
 • raziskovanju in iskanju informacij
 • izdelavi seminarskih, projektnih nalog in plakatov
 • pripravi na pouk
 • samostojnemu učenju

 izposoja

 

Članstvo

Člani knjižnice so vsi dijaki in zaposleni Ekonomske šole Novo mesto ter študenti in predavatelji Višje strokovne šole. Dijaki postanejo člani šolske knjižnice, ko se vpišejo v izobraževalni program.

Izkaznica

Dijak ob prvem obisku knjižnice dobi izkaznico, s katero si lahko izposoja in vrača knjižnično gradivo. Izkaznica ni prenosljiva.

 obnasanje

 

Izposoja

Uporabniki si lahko gradivo izposojajo na dom ali v čitalnico.

Na dom si izposojajo:

 • knjižno gradivo: 14 dni
 • časopisi in revije: 1 teden

Vse gradivo lahko uporabniki enkrat podaljšajo.

Ob koncu šolskega leta morajo uporabniki vrniti vse izposojeno gradivo. Uporabniki, ki iz upravičenih razlogov gradivo potrebujejo dalj časa, se o podaljšanju roka izposoje dogovorijo s knjižničarko.

Dijaki zaključnega letnika morajo gradivo vrniti do konca mature ali zaključnega izpita, študenti do zaključka študija.

Uporabnikom, ki imajo v knjižnice neupravičene dolgove, je nadaljnja izposoja onemogočena, dokler ne poravnajo vseh obveznosti.

Za nepravočasno vrnjeno knjižnično gradivo knjižnica zaračunava dnevno odškodnino, ki je 0,05 EUR za enoto knjižničnega gradiva.

 knjizne-novosti-2

 

Obnašanje v prostorih knjižnice

Uporabniki knjižnice:

 • spoštujejo red in mir
 • za sabo pospravijo delovni prostor
 • ne uporabljajo mobilnih telefonov
 • ne prinašajo hrane in pijače v knjižnico
 • na računalnikih ne igrajo igric in ne poslušajo glasbe

Računalniki

Uporabnikom je v knjižnici na voljo osem računalnikov.

 racunalniki

Bralna značka

Spoštovani dijaki in učitelji!

V letošnjem šolskem letu bo na šoli potekala bralna značka v slovenskem,
angleškem in nemškem jeziku. Na voljo imate obsežen nabor knjig, tako da bo
zagotovo vsak našel nekaj zase. Bralna značka bo opravljena, ko boste prebrali tri
knjige v slovenskem jeziku in po eno v nemškem in angleškem jeziku.
Prijavite se kadarkoli v knjižnici. Dokazila o prebranih knjigah so lahko različna:
odgovori na dve vprašanji (vprašanja najdete na zadnji strani zloženke), film,
animirani film, fotografija, strip, risba …, lahko pa se dogovorite za pogovor v
knjižnici.

Zaključek bralne značke bo 2. 4. 2019.

Zloženka Bralna značka na Ekonomski šoli Novo mesto

Prenesi

Opisi knjig za bralno značko

Prenesi

Učbeniški sklad za šolsko leto 2021/2022

Seznam učbenikov
Prenesi
Seznam delovnih zvezkov
Prenesi

Povezave:

COBISS

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

dLib

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU     

Slovenski pravopis  

Statistični urad RS 

slika-knjiznice