Projekt Več znanja za več turizma

18. 1. 2019
Več znanja za več turizma 2019/2020

Tudi v letošnjem letu se je naša srednja šola vključila v projekt Več znanja za več turizma, ki ga organizira  Turistična zveza Slovenije v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Centrom RS za poklicno izobraževanje. Letošnja tema se glasi: Festival naj bo.

Cilj letošnje teme je za domači kraj pripraviti dogodek, ki se bo odvijal v prihodnje po vzoru največjih festivalov. Najpogosteje so festivali vsakoletna prireditev, ki svoje prizorišče ali pa obdobje v katerem se izvaja, poveže s tematiko festivala. Sodelovanje na festivalu vključuje pisno predstavitev turističnega proizvoda, izdelavo promocijskega spota in predstavitev na sejmu Alpe-Adria.

Projekt predstavlja povezovanje formalnega izobraževanja v srednji šoli z delom v neformalnih oblikah (izbirne vsebine v učnem programu, ki dopuščajo delo na različnih interesnih področjih), kar lahko pomembno prispeva k turističnemu razvoju kraja in lokalne skupnosti.

Projektna naloga Ekofest v Beli krajini
Prenesi
 
Več znanja za več turizma 2018/2019

V letošnjem letu se je naša srednja šola vključila v projekt Več znanja za več turizma, ki ga organizira  Turistična zveza Slovenije. Letošnja tema se glasi: Turistični spominek mojega kraja.

»Osnovni namen projekta Več znanja za več turizma, namenjenega srednjim šolam, je nadaljevanje oziroma kakovostna nadgradnja projekta osnovnih šol Turizmu pomaga lastna glava. Projekt predstavlja povezovanje formalnega izobraževanja v srednji šoli z delom v neformalnih oblikah (izbirne vsebine v učnem programu, ki dopuščajo delo na različnih interesnih področjih), kar lahko pomembno prispeva k turističnemu razvoju kraja in lokalne skupnosti. Dijaki in dijakinje izdelajo na temo razvoja turizma raziskovalne naloge, katere predstavijo na turistični tržnici.«

 
Projektna naloga KELTUS