Dokumenti in pravilniki

31. 8. 2023
Kako do nadomestne javne listine (spričevala)
Prenesi
Publikacija šole 2023/2024
Prenesi
Letni delovni načrt 2023/2024
Prenesi
Zaključno poročilo komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v šol. l. 2022/2023
Prenesi
Katalog informacij javnega značaja
Katalog informacij javnega značaja
Prenesi
Seznam evidenčnih naročil za leto 2020
Prenesi
Seznam evidenčnih naročil za leto 2019
Prenesi
Seznam evidenčnih naročil za leto 2018
Prenesi
Dodatni pravilniki in obrazci zaradi novega KORONAVIRUSA COVID-19
Pouk na daljavo – pravila virtualnega sodelovanja in obnašanja
Prenesi
Sklepa o nošenju mask in prezračevanju prostorov EŠNM
Prenesi
Navodila za delo na daljavo
Navodila za ocenjevanje v času dela na daljavo
Prenesi
Navodila za uporabo orodij za delo na daljavo
Prenesi
Pravila Ekonomske šole Novo mesto
Šolska pravila

Prenesi  

Dopolnitev šolskih pravil z dne 5. 3. 2021
Prenesi
Hišni red EŠNM v času preprečevanja okužbe z koronavirusom Covid-19 (sprememba 4. 3. 2022)
Prenesi
Šolska pravila ocenjevanja znanja
Prenesi
Pravilnik o ocenjevanju znanja
Prenesi
Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku
Prenesi
Pravila šolske prehrane
Prenesi
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
Prenesi
Posebna pravila pri izvedbi strokovne ekskurzije
Prenesi