Dokumenti in pravilniki

22. 4. 2015
Kako do nadomestne javne listine (spričevala)
Prenesi
Publikacija šole 2021/2022
Prenesi
Katalog interesnih dejavnosti
Prenesi
Letni delovni načrt 2020/2021
Prenesi
Zaključno poročilo komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v šol. l. 2019/2020
Prenesi
Katalog informacij javnega značaja
Katalog informacij javnega značaja
Prenesi
Seznam evidenčnih naročil za leto 2020
Prenesi
Seznam evidenčnih naročil za leto 2019
Prenesi
Seznam evidenčnih naročil za leto 2018
Prenesi
Dodatni pravilniki in obrazci zaradi novega KORONAVIRUSA COVID-19
Pouk na daljavo – pravila virtualnega sodelovanja in obnašanja
Prenesi
Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19
Prenesi
Sprememba Šolskih pravil ocenjevanja znanja (16. 4. 2020)
Prenesi
Hišni red za  čas opravljanja splošne in poklicne mature 2020
Prenesi
Hišni red v času preprečevanja okužbe s COVID-19 NOVO Hišni red začne veljati 1. 9. 2021.
Prenesi
Sklepa o nošenju mask in prezračevanju prostorov EŠNM
Prenesi
Načrti ocenjevanja znanja (Spremembe od 26. 11. 2020, ko je s sklepom ministrice določeno eno ocenjevalno obdobje)
Aktiv anglistov
Prenesi
Aktiv družboslovcev
Prenesi
Aktiv ekonomistov
Prenesi
Aktiv informatikov
Prenesi
Aktiv matematikov in fizikov
Prenesi
Aktiv naravoslovcev
Prenesi
Aktiv nemcistov
Prenesi
Aktiv slavistov
Prenesi
Aktiv ŠVZ
Prenesi
Aktiv medijcev
Prenesi
Navodila za delo na daljavo
Navodila za ocenjevanje v času dela na daljavo
Prenesi
Navodila za uporabo orodij za delo na daljavo
Prenesi
Pravila Ekonomske šole Novo mesto
Šolska pravila

Prenesi  

Dopolnitev šolskih pravil z dne 5. 3. 2021
Prenesi
Šolska pravila ocenjevanja znanja
Prenesi
Pravilnik o ocenjevanju znanja
Prenesi
Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku
Prenesi
Pravila šolske prehrane
Prenesi
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
Prenesi
Posebna pravila pri izvedbi strokovne ekskurzije
Prenesi