Svet šole

10. 10. 2023

SESTAVA  SVETA ŠOLE za mandatno obdobje 2021 – 2025 (ustanovitvena seja 20. 5. 2021)

 

Člani Sveta šole:

 • Predstavnika ustanovitelja, to je Vlada Republike Slovenije:
  • Bojan Šmid
  • Danica Rangus
 • Predstavnik Mestne občine Novo mesto:
  • Suzana HOČEVAR
 • Predstavniki delavcev šole:
  • Katarina Udovč, prof. (Srednja šola in gimnazija)
  • Eva Kalčič, prof . (Srednja šola in gimnazija)
  • Saša Maresić (Srednja šola in gimnazija) – predsednik sveta
  • Marija Lekše, prof. (Višja strokovna šola)
  • Jerica B. Kranjec (Višja strokovna šola)
 • Predstavniki staršev:
  • Barbara DULC (3. C)
  • Maja GAZVODA (3. B)- podpredsednica sveta
  • Bojana ŠKOFLEK (2B)
 • Predstavnika dijakov:
  • Tjaša Hrastar (3. a)
  • Benjamin Lužar (3. b)
 • Predstavniki študentov:
  • Hasan DURATOVIĆ
  • Andreja Bratkovič
  • Fiko Dela Vega
 • Predstavnik strateškega sveta
 • Sonja Kukman