Svet šole

22. 4. 2015

SESTAVA  SVETA ŠOLE za mandatno obdobje 2017–2021

Svet konstituiran: 9. 5. 2017 in dokonst. 22.6.2017, 8.11.2018, 8.10. in 8.11.2019, 27.1.2020….

 

Št. čl. Predstavniki   Imena in priimki članov
3

ustanovitelja

(Vlade RS):

1. Ksenja LORBER (predstavnik Vlade)
2. Dr. Boris DULAR  (predstavnik Vlade)
3.

Frančiška RENUŠA

(predstavnica Mestne občine Novo mesto)

5 delavcev: 1. Katarina UDOVČ (predst. enote Srednja šola in gimnazija)
2. Klavdija GIODANI (predst. enote Srednja šola in gimnazija)
3. Mojca PLUT (predst. enote Srednja šola in gimnazija)
4. Marija LEKŠE (predst. enote Višja strokovna šola)
5. Barbara ŠTOR (predst. enote Višja strokovna šola)
3 staršev dijakov: 1. Aleš PRIBOŽIČ (4. C)
2. Maja GAZVODA (1.B)
3. Barbara DULC (1. C)
3 študentov Višje strokovne šole: 1. Martin ŠTEFANIČ
2. Šejla HUSEINOVIĆ
3. Laura RADAKOVIĆ
1 Strateškega sveta VSŠ 1. Katarina ADŽAGA URŠIĆ
2 dijakov: 1. Luka CIGALE (4. C)
2. Jernej RAVBAR (4. A)