Svet šole

22. 4. 2015

Člani Sveta šole za mandatno obdobje 2021-2025

Predstavnika ustanovitelja, to je Vlada Republike Slovenije:
– Bojan Šmid
– Danica Rangus

Predstavnik Mestne občine Novo mesto:
– Suzana HOČEVAR

Predstavniki delavcev šole:
– Katarina Udovč, prof. (Srednja šola in gimnazija)
– Eva Kalčič, prof . (Srednja šola in gimnazija)
– Saša Maresić (Srednja šola in gimnazija) – predsednik sveta
– Marija Lekše, prof. (Višja strokovna šola)
– Jerica B. Kranjec (Višja strokovna šola)

Predstavniki staršev:
– Barbara DULC (2. C)
– Maja GAZVODA (2. B) – podpredsednica sveta
– Urška MEHLE (3. A)

Predstavnika dijakov:
– Jaka BRAJER (3. B)
– Mia OBERČ (3. C)

Predstavniki študentov:
– Manca BEG
– Šejla HUSEINOVIĆ
– Laura RADAKOVIĆ

Predstavnik strateškega sveta:
– Katarina ADŽAGA URŠIĆ