Filmi dijakov

2018

Stop-motion Animacija v After Effects Stop-motion animacija Pustolovščina
Tajni agent 2

2017

Srednješolski programi Igre prijateljstva Dan jezikov
Razstava Maše Jež Izjave o slovenskem jeziku Tajni agent
SVIZove igre Dan na EŠNM Kempo Arnis Federation
<
Uporaba video kamere  40 let Posvetovalnice za učence in starše Time-lapse

2016

Bejbi bar Bonton na prireditvah 70 let Ekonomske šole

2015 in 2014

Florina dijaško podjetje Situla – video maping Nezdrava prehrana
Animiran film Animiran film Animiran film