Učenje za življenje – varna mobilnost

22. 11. 2017

Na Ekonomski šoli Novo mesto se načrtno že vrsto let ukvarjamo z ozaveščanjem dijakov o pomenu varnosti v prometu. Prepričani smo, da so dijaki v srednješolskih letih dovolj zreli in odgovorni, da z veseljem sprejemajo premišljene vsebine, ki krepijo zavedanje o pomembnosti varne udeležbe v prometu. S pridobljenim znanjem in različnimi aktivnostmi lahko sami že sedaj veliko prispevajo k bolj prijaznim razmeram na cestiščih in pločnikih.

Iz prepričanja, da je skrb za varnost v prometu skrb nas vseh, smo se novembra 2017 vključili v triletni projekt Zavoda RS za šolstvo z naslovom Dijaki dijakom za varno mobilnost. V namen širše promocije smo dijaki v sodelovanju s študenti in mentorji posneli in pripravili spodnji video, ki je postal promocijski video projekta Zavoda RS za šolstvo.

S skupino dijakov smo ustanovili Klub varna mobilnost EŠNM, katerega namen je izvajanje različnih preventivnih in izobraževalnih aktivnosti s ciljem varne mobilnosti in izmenjave ter širjenja znanja in izkušenj s čim več dijaki in širšo okolico.

Vodja projekta: Erika Medle Semec

Varna mobilnost- prispevek september 2019
Prenesi