Zaključni izpit

4. 5. 2023
Splošno o zaključnem izpitu

Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja in je opravil druge s programom določene obveznosti.

Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih, vendar največ trikrat v letu.

Izpitni roki so:

  • spomladanski
  • jesenski
  • zimski

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.

Z opravljenim zaključnim izpitom si kandidat pridobi naziv PRODAJALEC-KA.

Predlogi tem za izdelek oziroma storitev v šolskem letu 2023/2024
Prenesi
KOLEDAR ZA ZAKLJUČNI IZPIT V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Glede na okvirni koledar za zaključni izpit, ki ga je določilo ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, smo pripravili šolski koledar ZI za šolsko leto 2023/24:

IZPITNI ROK IZPIT DATUM
ZIMSKI  SLO pisno 12 .2.2024 ob 9.00
 SLO ustno *14.2.2024 ob 8.00
IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR *15.2.2024 ob 8.00
SPOMLADANSKI  SLO pisno 4.6.2024 ob 9.00
 SLO ustno *6.6.2024 ob 8.00
IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR *8.6.2024 ob 8.00
JESENSKI  SLO pisno 21.8.2024 ob 9.00
 SLO ustno *22.8.2024 ob 8.00
IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR *23.8.2024 ob 8.00

* možne spremembe datuma in ure.

Podrobnejši datumi in razporeditve bodo objavljeni pred začetkom izpitnega roka ZI na oglasni deski za zaključni izpit pri matematičnem kabinetu in na spletni strani šole.

V primeru, da na izpitni rok ni prijavljen noben kandidat,  datumov in razporeditev ne bomo objavljali.

Predmeti na zaključnem izpitu

–      SLOVENŠČINA (pisni in ustni del izpita),

–      IZDELEK oziroma STORITEV IN ZAGOVOR.

Kandidat, ki ima v zaključnem letniku pri predmetu SLO zaključeno oceno 5, je oproščen opravljanja izpita iz SLO.

Cenik

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka naše šole zaključni izpit oz. posamezno enoto zaključnega izpita plačajo po spodaj navedenem ceniku.

Zaključni izpit v celoti 102€
Slovenščina 34€
Izdelek oz. storitev in zagovor 68€

Ceno poravnajo v tajništvu šole ob prijavi na zaključni izpit.

Pravilniki:
Pravilnik o zaključnem izpitu
Prenesi
Šolska pravila o zaključnem izpitu
Prenesi
Kontakt

Vse informacije o zaključnem izpitu lahko dobite pri tajnici za ZI Katarini Udovč (matematični kabinet, II. nadstropje).

Katarina UDOVČ

Ekonomska šola Novo mesto
Ulica talcev 3a
8000 Novo mesto
tel.: +386 7 393 32 79
spletna stran: https://www.esnm.si