Projekt Slovenska mreža zdravih šol

6. 3. 2024

SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL 2023/2024

Šola je vključena v Slovensko mrežo zdravih šol iz prepričanja, da je ključ do uspešnega dijaka in dijaške skupnosti, zaposlenega in kolektiva, uravnovešen in zdrav posameznik. Zato preventivno delujemo z ozaveščanjem vseh, zaposlenih in dijakov, in izvajamo ter se udeležujemo mnogih aktivnosti za ohranjanje psihičnega in fizičnega zdravja.

Zavedamo se pomena gibanja za zdravje in pomanjkanja le-tega med mladimi in starejšimi. Znano je, da gibanje preprečuje razvoj različnih bolezni in zmanjšuje psihične stiske.

Zato načrtujemo rdečo nit delovanja na področju zdravja na temo AKTIVNO PREŽIVLJANJE ČASA, ki vzpodbuja pozitivno in prijazno učno ter delovno okolje. S ciljno naravnanimi aktivnostmi se odzovemo tudi na letošnje vodilo Slovenske mreže zdravih šol »Lepa beseda lepe odnose najde«.

Vodja projekta: Erika Medle Semec