Projekt Ekošola

26. 9. 2019

Program Ekošola je mednarodni program, ki je namenjen vzgoji in ozaveščanju otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Naša šola se tega zaveda, zato smo se, tudi na pobudo dijakov, odločili, da bomo sledili 7-im korakom Ekošole.

V letošnjem šolskem letu smo pridobili zeleno zastavo in s tem naziv EKOŠOLA , kar nas zavezuje, da nadaljujemo z delom.

Eko dejavnosti smo postavili tudi kot eno od razvojnih prioritet šole.

Cilji programa Ekošole so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Več o programu pa si lahko pogledate na spletni strani ekošola.si.

V letošnjem šolskem letu smo si zastavili naslednje naloge:

 • ločeno zbiranje odpadkov po razredih,
 • sodelovanje v projektu HRANA NI ZA TJAVENDAN,
 • skrb za obeleževanje svetovnih ekoloških dni,
 • skrb za urejen šolski prostor,
 • spodbujanje umetniškega ustvarjanja dijakov,
 • skrb za duševno in telesno zdravje,
 • priprava tradicionalnega slovenskega zajtrka in v sodelovanju z gostinsko šolo priprava tradicionalne slovenske malice,
 • organizacija učnih ur na prostem tudi za učence osnovnih šol,
 • zbiranje odpadnih baterij, zamaškov, mobitelov, elektronskih naprav, tonerjev in kartuš,
 • sodelovanje s Komunalo Novo mesto (predavanje o ločenem zbiranju odpadkov)
 • vključevanje ekoloških vsebin v pouk,
 • spodbujanje brezpapirnega poslovanja,
 • izdelovanje nalepk za varčevanje z energijo, skrb za čistočo okolice šole, na WC-jih …,
 • obeležitev Evropskega tedna mobilnosti in sodelovanje v akciji Grem peš v šolo,
 • izvedba dvodnevnega EKO projekta za celo šolo v mesecu aprilu in obeležitev Dneva Zemlje.