Svetovalna služba

30. 3. 2015

Delo svetovalne službe

Svetovalna služba je namenjena svetovanju dijakom, učiteljem in staršem.

– Koordinira svetovanje in pomoč dijakom s posebnimi potrebami.
– Sodeluje s komisijo za dodeljevanje statusov.
– Sodeluje pri delu z nadarjenimi dijaki.
– Vodi vpis v srednjo šolo, svetuje pri izbiri študija in poklica, izvaja razredne ure za učinkovitejše učenje.
– Za starše pripravlja in organizira predavanja z različnimi temami.
– Pri izvedbi nalog sodeluje z zunanjimi institucijami.

Dijaki lahko v svetovalni službi:

  • poiščete pomoč v primeru različnih učnih, vzgojnih in osebnostnih vprašanj in težav
  • poiščete informacije o vpisu v šolo, programih srednjih šol, predmetniku, predpisih
  • študijskih programih, postopku vpisa na visokošolski študij, štipendijah in statusih
  • rešite test iskanja ustreznih poklicev Kam in kako
  • povprašate, kako se učinkovito učiti
  • uredite prepis ali izpis iz šole

Svetovalna delavka:

Klavdija Giodani, tel.: 07 393 32 72, epošta: klavdija.giodani@esnm.si

klavdija_giodani