O nas

24. 9. 2018

Ekonomska šola Novo mesto

sola_from_sky

Ekonomska šola Novo mesto je izredno razgibana šola, ki ima pestro ponudbo programov. Čeprav šola obstaja že 70 let, so naši programi prilagojeni sodobni mladini.

Da bi bilo življenje dijakov čim bolj razgibano, jim ponujamo izlete v tujino, strokovne ekskurzije po tujini in domovini, različne projekte, predavanja zunanjih strokovnjakov in ustvarjalne delavnice, na katerih lahko izrazijo svojo nadarjenost. Vsako leto organiziramo tudi večer talentov in tabor nadarjenih.

Za vse, ki si ne znajo predstavljati življenja brez kulture, organiziramo oglede gledaliških predstav, na šoli pa imamo tudi bralni in literarni krožek. Bodoči novinarji lahko svoj talent predstavijo v časopisu Ekonom lonc.

Ker se zavedamo, da imajo mladi veliko novih idej, spodbujamo delo dijaške skupnosti in z veseljem upoštevamo njihove predloge pri organizaciji življenja na šoli.

Pestrost ponujenih programov nam omogoča, da dijaki poleg teoretičnega znanja pridobijo tudi veliko praktičnih znanj za življenje. To pa je tudi vodilo naše šole, saj želimo, da so dijaki, ki končajo izobraževanje pri nas, razgledane osebnosti, pripravljene na vse izzive v življenju.

Ekonomska šola Novo mesto je šola s tradicijo, uspehi in ambicijami.

V viziji naše šole smo zapisali, da s povezovanjem ekonomskih, podjetniških in medijskih znanj ohranjamo in krepimo prepoznavnost v slovenskem prostoru.

Na Ekonomski šoli Novo mesto mladim posredujemo znanje, zagotavljamo varen življenjski prostor in s tem ustvarjamo pogoje, v katerih oblikujejo svoje vrednote, razvijajo svoje sposobnosti in se učijo spoštovati drugačnost.

Ozaveščamo njihovo državljansko pripadnost, skrb za okolje in pomen vseživljenjskega učenja.