Razredništvo

10. 10. 2023

Razredniki v šolskem letu 2023/2024

Ime in priimek razrednika
1.A IRENA PAPEŽ
1.B KATJA CIMERMANČIČ
1.C TAMARA RIFELJ
1.D NINA UMEK LOVRIĆ
1.E KALČIČ EVA
2.A KARMEN VIRC
2.B MATEJA NEMANIČ
2.C JOSIPA LAJKOVIČ
2.D ANJA PLUT
2.E MARIJA ZAGORC
3A KATJA JAKOŠ
3.B ALEKSANDRA KROPIN
3.C MAJA OGRINC
3.D LORENA IGNAZ
3.E VALERIJA KRANJC
4.A MOJCA PLUT
4.B NATAŠA MALNAR BREGAR
4.C VIOLETA GERDEN
4.D ZDENKO POTOČAR