Razredništvo

30. 3. 2015

Razredniki v šolskem letu 2020/2021

Ime in priimek razrednika
1.A MOJCA PLUT
1.B JASNA KORBAR, sorazrednik V. Kranjc
1.C VIOLETA GERDEN, sorazrednik M. Kočevar
1.D KATJA JAKOŠ, sorazrednik A. Plut
1.E EVA KALČIČ
2. A MOJCA RADEŠČEK
2. B KATJA CIMERMANČIČ
2. C MOJCA GRMOVŠEK KASTELIC
2. D KATARINA UDOVČ
2. E NATAŠA MALNAR BREGAR
3. A ERIKA MEDLE SEMEC
3. B LIDIJA PIRC
3. C SREČKO PADERŠIČ
3. D TAMARA RIFELJ
3. E ALEKSANDRA KROPIN
4. A KARMEN VIRC
4. B MARJANCA JAKŠE
4. C ZDENKO POTOČAR
4. D LORENA IGNAZ