Kreativnica Marela

22. 9. 2021

Že leta v okolju čutimo veliko potrebo in željo po povezavi kreativnih ljudi v skupnost, ki bi pod enotno blagovno znamko in novimi pristopi promocije in prodaje izboljšala prepoznavnost in ekonomski položaj kreativcev. S skupnim nastopom na trgu, pod eno blagovno znamko – Marela. Trajnost projekta je močno prisotna skozi vse aktivnosti, saj je projekt zasnovan tako, da bo služil lokalnemu prebivalstvu še leta po zaključku.

Glavni cilji so:

-spodbuditi inovativno podjetniško naravnanost in podporno okolje za ustvarjanje novih del. mest in ohranjanje obstoječih
-spodbujati dvig dodatne vrednosti lokalnim proizvodom
-spodbujanje razvoja novih lokalnih produktov
-spodbujanje prenosa znanja in veščin med generacijami in s tem ohranjati dediščino in stara znanja, ki nas delata posebno
-vzpostavitev info točke za razvoj kreativne mreže
-izkoristiti potencial okolja za razvoj kulturnega turizma – mreža rokodelcev in umetnikov, ki z novim turističnim produktom kreativna doživetja, nudijo turistom spoznati dediščino in ustvarjalnost Dolenjske

Ciljne skupine bodo spoznale, da je lahko socialno podjetništvo tržno in samovzdržno, na ta način se bo zmanjšala stigmatizacija socialnih oblik podjetništva
Operacija je inovativna, saj uvaja socialno mrežo mladih kreativcev, ki je do sedaj v prostoru še ni bilo, oblikovano blagovno znamko socialne ekonomije, oblikovano predstavitveno/prodajno platformo, vzpostavitev info točke, oblikovanje novega inovativnega turističnega produkta – kreativno doživetje.
_____________________________________________________________________________________________
Vodilni partner: ZAVOD ČEBELA
Partnerji: RC Novo mesto, EŠ Novo mesto, društvo Est=etika
Trajanje projekta: junij 2021 – december 2022
Celotna vrednost projekta: 36.703,89 EUR (brez DDV)
Vrednost partnerja EŠ NM: 2.386,80 EUR (brez DDV)