Podjetniški izzivi 2019/2020

14. 11. 2019

PODJETNIŠKI IZZIVI 2019/2020

Ekonomska šola Novo mesto je v šolskem letu 2019/2020 nosilec konzorcija za izvedbo dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah. Člani tega konzorcija so poleg Ekonomske šole Novo mesto še OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Vavta vas, OŠ Grm in OŠ Stopiče, s katerimi je sklenjena konzorcijska pogodba. 27. in 28. septembra ter 4. in 5. oktobra 2019 bo na Ekonomski šoli Novo mesto potekal projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP), ki ga v okviru programa Mladim se dogaja
organizira SPIRIT Slovenija, javna agencija, v sodelovanju s konzorcijem Ekonomske šole Novo mesto ter Razvojnim centrom Novo mesto. Štiri dni bodo dijaki in učenci reševali podjetniški izziv, ki ga bo podal Razvojni center Novo mesto. Tema letošnjega izziva je, kako oživiti propadajoče stavbe ali javne površine v Straži in jih ponovno vrniti v uporabo. V okviru izbrane teme bodo udeleženci spoznali pomen timskega dela in:
– opredelili ter testirali problem na izbranem področju
– opredelili ponujeno vrednost
– iskali in testirali rešitve
– navezali stike z lokalnim okoljem
– poiskali MVP
– oblikovali poslovni model
– predstavili poslovni model pred komisijo (pitch).

Pri izvedbi aktivnosti bo sodelovala zunanja mentorica Željka Kitić.

ZUIP IN  PODJETNIŠKI IZZIV RAZVOJNEGA CENTRA NOVO MESTO TER OBČINE STRAŽA

V okviru projekta Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP), ki poteka  pod okriljem javne agencije Spirit, so se mladi  dva vikenda  konec septembra in na začetku oktobra  spoprijeli z novim podjetniškim izzivom.

Dijaki Ekonomske šole Novo mesto ter učenci OŠ Grm, Stopiče, Vavta vas in Dolenjske Toplice so se ukvarjali z izzivom, ki ga je zastavil Razvojni center Novo mesto. Štiridnevne aktivnosti mladih je skozi ustvarjalnost in kreativnost vodila zunanja mentorica Željka Kitič.

V postopku izdelave poslovnega modela so se dijaki in učenci učili podjetniškega razmišljanja ter pridobivali izkušnje s povezovanjem in sodelovanjem v skupinah. Z razmišljanjem izven klasičnih okvirjev so se urili v iskanju rešitev za svoje ideje, z raziskovanjem na terenu ter srečevali z realnim delovnim okoljem.

Tema letošnjega izziva je bila zastavljena v  sodelovanju z občino Straža, in sicer kako oživiti propadajoče stavbe ali neizkoriščene javne površine v občini in kako jih ponovno vrniti v uporabo. Udeleženci so morali poiskati rešitev za propadajoč Dularjev mlin v Vavti vasi ali pa za Biotope v Zalogu, ki se nahajajo na površini nekdanjega glinokopa.

Na zaključni predstavitvi v soboto, 5. 10. 2019, so mladi in nadobudni »podjetniki« pred strokovno komisijo predstavili svoje rešitve. Izdelali so prototip rešitve, ki je zajemala privlačno oblikovano vsebino v skladu z okolico in bila  aktualna za okoliške krajevne skupnosti.

Zmagal je tim, ki je predstavil, kako urediti in obuditi biotope v Zalogu.  Ekipo pa so sestavljali Živa Kirn, Ema Klobučar in Lovro Šimec iz OŠ Stopiče, Tia Vintar iz OŠ Vavta vas ter Marko Knoll iz OŠ Grm.

Zmagovalcem čestitamo. Prepričani pa smo, da se lahko vse izmed sodelujočih ekip štejejo med zmagovalce, saj je potrebno veliko odločnosti in energije, da se tako pogumno soočiš s takšnimi izzivi.

Fotogalerija – 1. dan

« of 2 »

Fotogalerija – 2. dan

Fotogalerija – 3. dan

Fotogalerija – 4. dan