Svet staršev

26. 9. 2019
SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
Razred IME IN PRIIMEK Razred IME IN PRIIMEK
1. A Renata MLINARIČ 3. A Urška MEHLE
1. B Elizabeta ADAMLJE 3. B Ksenija VERSTOVŠEK RADOŠ
1. C Lidija LAMPE 3. C Franci LEPŠINA
1. D Maja HORVAT 3. D Nataša VESELIČ
1. E Katica BUBEK 3. E Andrej POVŠE
2. A Andreja GAČNIK 4. A Marjanca MIRTIČ
2. B Maja GAZVODA 4. B Vlasta STIBRIČ
2. C Barbara DULC 4. C Daniel BRAČIČ
2. D Nada GALIČ 4. D Nataša HROVAT
2. E ni predstavnika