Svet staršev

13. 10. 2023
SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2023/2024
Razred IME IN PRIIMEK Razred IME IN PRIIMEK
1. A Gordana DJURIĆ 3. A Tina GODINA
1. B Maja JUDEŽ 3. B Nataša KRIŽMAN
1. C Helena MATJAŠEC 3. C Irena PAVLIČ
1. D Verica LAJKOVIĆ 3. D Nataša POTOČNIK
1. E Vesna RUPAR 3. E Katica BUBEK
2. A Tanja PICEK 4. A Andreja GAČNIK
2. B Bojana ŠKOFLEK 4. B Maja GAZVODA
2. C Mihael TOMINŠEK 4. C Barbara DULC
2. D Jasna GALEŠA JAZBEC 4. D Nada GALIČ
2. E Nataša Vidic Cesar