Svet staršev

20. 10. 2022
SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
Razred IME IN PRIIMEK Razred IME IN PRIIMEK
1. A Tanja PICEK 3. A Andreja GAČNIK
1. B Bojana ŠKOFLEK 3. B Maja GAZVODA
1. C Mihael TOMINŠEK 3. C Barbara DULC
1. D Tom MEŽAN 3. D Nada GALIČ
1. E Nataša Vidic Cesar 3. E ni predstavnika
2. A Tina Godina 4. A Urška MEHLE
2. B Elizabeta ADAMLJE 4. B Ksenija VERSTOVŠEK RADOŠ
2. C Irena PAVLIČ 4. C Franci LEPŠINA
2. D Nataša POTOČNIK 4. D Nataša VESELIČ
2. E Katica BUBEK