Svet staršev

26. 9. 2019
SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
Razred IME IN PRIIMEK Razred IME IN PRIIMEK
1. A Andreja GAČNIK 3. A Marjanca MIRTIČ
1. B Maja GAZVODA 3. B Vlasta STIBRIČ
1. C Barbara DULC 3. C Daniel BRAČIČ
1. D Nada GALIČ 3. D Janja SMOLIČ
1. E ni predstavnika 3. E Helena HROVAT
2. A Urška MEHLE 4. A Cvetka VRHOVNIK
2. B Barbara JORDAN 4. B Anton GRUBAR
2. C Polona SAMARIN 4. C Aleš PRIBOŽIČ
2. D Nataša VESELIČ 4. D Nataša POZDEREC
2. E Simona MLAKAR