Projekt Munera 3

12. 10. 2018

 

PROJEKT MUNERA 3

Naša šola se je prijavila na program nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja MUNERA 3, ki bo potekal v letih 2018-2022. Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Cilj projekta je v programe vključiti zaposlene osebe, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi naša šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole so pripravljeni skladno z izhodišči za pripravo izobraževalnih programov in se izvajajo v skladu z ZPSI-1, in so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Pogoj za vpis je določen s programom usposabljanja, kakor tudi predpisana izobrazba in znanje izvajalcev. V programu usposabljanja je določeno tudi trajanje izobraževanja; praviloma gre za krajše programe, ki trajajo petdeset (50) ur. Za posameznega zaposlenega se v pogodbi o usposabljanju, ki se sklene ob vpisu v program usposabljanja določijo obveznosti, ki jih bo zaposleni moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Ciljna skupina so zaposleni, ki lahko pridobljena znanja, spretnosti in zmožnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja za delo na posameznih delovnih mestih. Že potrjene programe najdete na spodnjih priponkah.

Programi usposabljanja, ki so še v pripravi, bodo po sprejemu na Svetu šole prav tako objavljeni na naši spletni strani.

Prijavo z dokazili pošljite na naslov: Ekonomska šola Novo mesto, Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto ali z oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.

Za dodatne informacije pokličite na 07 3933287 ali 07 3933283.

 

Obrazec za prijavo na izbrani program usposabljanja
Prenesi

 

POTRJENI PROGRAMI, MED KATERIMI LAHKO IZBIRATE:
Italijanščina kot pomemben jezik Evropske unije
Prenesi
Kreativne poslovne in osebne digitalne predstavitve
Prenesi
Skrb za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu
Prenesi
Dvig digitalnih kompetenc – Obvladovanje tipkovnice za potrebe komuniciranja v svetu sodobnega poslovanja
Prenesi
V angleščini poslujem brez zadrege
Prenesi
Dvig digitalnih kompetenc in veščin na področju modernih multimedijskih tehnologij
Prenesi
Dvig digitalnih kompetenc zaposlenih
Prenesi
Medijsko opismenjevanje za učinkovito predstavljanje v javnosti
Prenesi
Učinkovita komunikacija s poslovnimi partnerji – nemščina
Prenesi